سلام، بعد از هر اس ام اس که میخوام بفرستم، واسم اعلان خطای عمومی شبکه و ارسال نشدن میاد. باید چیکا کنم درست شه؟
تازه این خط همراه اولو گرفتم.
منتظر پاسخ تونم،